Trong quá trình vận hành và phát triển, Ice Phoenix Jsc,. đã thiết kế và phát triển những công cụ và sản phẩm của mình thành một giải pháp tổng thể có cấu trúc vững chắc và độ tin cậy cao. Giải pháp được thiết kế và phát triển theo hướng mở nên có khả năng kết nối linh hoạt với hệ thống của đối tác cũng như khách hàng của công ty.

Tổng quan hệ thống

Tổng quan hệ thống

Những module của hệ thống vận hành theo cơ chế phân tán (distributed) và được triển khai trên một hệ thống nhiều server khác nhau đặt tại những Data Center uy tín của Việt Nam. Giải pháp toàn diện có thể đảm bảo cho tất cả những thành phần hay công cụ riêng lẻ hoạt động liên tục 24/7 đảm bảo cho dịch vụ của công ty chúng tôi luôn đạt mức ổn định cao nhất có thể.