SMS Marketing cũng là một trong những dịch vụ VAS của các nhà mạng viễn thông, Ice Phoenix Jsc,. đã có kinh nghiệm khai thác các mảng dịch vụ giá trị gia tăng với các hãng viễn thông lớn của Việt Nam và cũng để bắt kịp xu thế Mobile marketing trên toàn thế giới, một giải pháp SMS đã được phát triển và không ngừng được cải thiện chất lượng. Dưới đây là hai ứng dụng tín nhắn chính của sản phẩm tin nhắn marketing của chúng tôi.

SMS Gateway (Tin nhắn 2 chiều/đầu số)

 • Hệ thống đầu số của Ice Phoenix Jsc,. được xây dựng và khai thác từ năm 2010.  Đây là dịch vụ phù hợp với các mô hình kinh doanh cần tương tác với khách hàng thông qua tin nhắn, hệ thống SMS Gateway của chúng tôi được xây dựng trên công nghệ thuần Java để đáp ứng về bảo mật cũng như tốc độ kết nối với các mạng viễn thông.
SMS Gateway - Tổng quan hệ thống

SMS Gateway – Tổng quan hệ thống

  • Report: Tính năng báo cáo MO/MT để đối tác chúng tôi theo dõi tin tương tác với khách hàng của họ
  • MO_MT API: Kết nối web service để làm cầu nối giữa “đối tác – sms gateway – nhà mạng”
  • SMPP: Giao thức chuẩn để xây dựng kết nối với nhà mạng, dùng cho mục đích gửi và nhận tin nhắn

Màn hình báo cáo SMS Gateway

 • SMS Gateway - MO Report
 • SMS Gatway - MT report

Brand SMS (Tin nhắn thương hiệu)

 • Hệ thống tin nhắn thương hiệu đã được xây dựng và phát triển từ năm 2011 cho đến nay, các phiên bản và tính năng liên tục được cập nhật và nâng cấp theo như cầu của khách hàng. Phương châm của chúng tôi không chỉ là cung cấp dịch vụ mà còn cung cấp những giải pháp phù hợp với từng khách hàng, vì thế sản phẩm dịch vụ tin nhắn thương hiệu của chúng tôi được thiết kế và phát triển sao cho phù hợp với nhu cầu thay đổi liên tục của thị trường cũng như khách hàng

 

Brand SMS - Tổng quan hệ thống

Brand SMS – Tổng quan hệ thống

 • Các module và tính năng
  • Web Tool: Giao diện người dùng thông qua công nghệ Web 2.0 giúp khách hàng tương tác và khai thác dịch vụ trực tiếp qua môi trường internet
  • API: Tập các API giúp hệ thống khách hàng kết nối với trực tiếp với sản phẩm Brand SMS của Ice Phoenix Jsc,.
  • Desktop Tool: Ứng dụng trên desktop giúp khách hàng gửi tin nhắn thương hiệu từ chính máy tính của mình.
  • TELCO Connector: Phần kết nối với các nhà mạng viễn thông để gửi tin nhăn thương hiệu.

Màn hình Tool Brand SMS

 • Brand SMS - Gửi tin
 • Brand SMS - Gửi tin cá nhân hóa
 • Brand SMS - Biểu đồ