Trên chặng đường phát triển của mình, Ice Phoenix Jsc,. đã xây dựng được mối quan hệ bền vững với rất nhiều khách hàng và đối tác chiến lược. Chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của hệ thống đối soát cũng như thanh toán trong việc xây dựng lòng tin đối với các đối tác của mình. Công cụ đối soát 1-N đã được nghiên cứu và phát triển nhằm cung cấp 1 giải pháp hoàn thiện để tiến hành đối soát nhanh chóng với tất cả các đối tác ở tất cả các mảng kinh doanh.

Để kết nối với phần lõi của công ty cũng như linh hoạt khi triển khai một loại hình dịch vụ mới, hệ thống đối soát 1-N đã được xây dựng với đặc tính “plugin-able”. Việc cung cấp tính năng report và thông báo các khoản cước phí hay doanh thu đến cho các đối tác không còn là bài toán quá khó khăn với sự xuất hiện của công cụ này. Đối soát 1-N  là một trong những điểm nhấn của bộ phận công nghệ góp phần làm nên một Ice Phoenix Jsc,. chuyên nghiệp trong mắt các đối tác của mình.

Thành phần hệ thống Đối soát 1-N

Thành phần hệ thống Đối soát 1-N

  • Report: Cung cấp các báo cáo phù hợp cho từng loại hình dịch vụ
  • Notification: Hệ thống nhắc nhở cho mỗi chu kỳ đối soát để đảm bảo vấn đề thời gian
  • Partners management: Quản lý đối tác
  • Music Data Adapter: Phần kết nối với MData
  • Contract Data Adapter: Phần kết nối lấy dữ liệu hợp đồng
  • Data Pipeline: Cung cấp kết nối với dữ liệu tổng quan thông qua API
  • Core: Lõi hệ thống của công ty