Nhạc chờ là một trong những dịch vụ kinh doanh của bộ phận VAS trong công ty Ice Phoenix Jsc,. Mảng kinh doanh này được triển khai năm 2009 cho đến nay, vì thế cơ sở dữ liệu âm nhạc của chúng tôi không ngừng tăng lên hàng ngày với số lượng lên đến hàng nghìn bài cũng như chục nghìn mã số. Bài toán đặt ra là làm thế nào để có thể xây dựng một hệ thống quản lý và khai thác gói dữ liệu khổng lồ này. Hệ thống CMS IP MData đã được đội ngũ phát triển công nghệ của chúng tôi thiết kế và tuy biến phù hợp với nhu cầu quản lý cũng như kết nối với các mạng viễn thông và đối tác.

MDATA - Cấu trúc tổng quát

MDATA – Cấu trúc tổng quát

Hệ thống MDATA không chỉ kết nối với phần lõi thông qua ống dẫn dữ liệu nhạc (Music Data pipeline) mà còn kết nối với hệ thống đối soát đa chiều của Ice Phoenix Jsc,. Dữ liệu đối soát sẽ luôn được cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất, và thông báo đến với các đối tác cũng như ca sĩ hợp tác với chúng tôi khi tiến hành đối soát. Để làm được như vậy, MDATA đã trang bị những tính năng cơ bản cũng như nâng cao trong quản lý và khai thác dữ liệu (data mining):

  • Quản lý dữ liệu bài hát
  • Quản lý hợp đồng với các đối tác
  • Quản lý tập mã số nhạc chờ
  • Báo cáo sản lượng và doanh thu
  • Module kết nối với các tập API

Demo màn hình

  • MDATA - Chức năng
  • MDATA - Bản quyền
  • MDATA - Danh sách nhạc chờ